ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Firma Solar Solution, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní firma Solar Solution, s.r.o., se sídlem Soukenická 1849, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo: 28879295 (dále jen „správce").

2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Solar Solution, s.r.o., Soukenická 1849, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 564 406 129.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení");splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude spol. EK Partners s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 04599624 jako Daňový poradce Správce.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Prodáváme a montujeme dva druhy tepelných čerpadel vzduch-voda a voda-voda.

Tepelná čerpadla Solar Solution jsou projektována a vyráběna přesně pro klimatické podmínky České republiky. Proto plně využívají svých možností a pracují spolehlivě a výkonně.

Stejně, jako v případě solárních systémů, i na tepelná čerpadla lze uplatnit dotace "Nová Zelená Úsporám", a snížit si pořizovací náklady až do výše 60.000,- Kč. Jako certifikovaní dodejci Vám zdarma zpracujeme podklady a podáme žádost na tuto dotaci.

Zdarma Vám zpracujeme návrh systému s využitím nejpoužívanějšího tepelného čerpadla vzduch voda nebo voda voda, případě že vlastníte studnu nebo uvažujete o vyhloubení vrtu.

SOLAR SOLUTION s.r.o. poskytuje solární systémy na ohřev vody SOL1 nebo SOL2, systémy na ohřev TUV a přitápění SOL3 a systémy pro bytové domy, bazény a komerční objekty SOLMAX.

 

Zaměřujeme se na kompletní servis a 100% spokojenost zákazníka.

- spočítáme KALKULACI,

- dle Vašich požadavků pomůžeme s výběrem typu solárního systému, zkombinujeme jednotlivé komponenty,

- zhotovíme potřebnou dokumentaci,

- zpracujeme žádost o dotaci "Nová Zelená Úsporám", 

- provedeme instalaci "na klíč",

- zajistíme nastavení a poinstalační servis, 

- provádíme další servis a údržbu

 

{phocadownload view=categories|target=s}

 

Děkujeme za vyplnění formuláře. Ozveme se Vám hned, jakmile to bude možné.

 

 

Děkujeme za vyplnění formuláře. Ozveme se Vám hned, jakmile to bude možné.

 

Tepelná čerpadla voda voda zn. Solar Solution

Tepelné čerpadlo typu voda-voda a země-voda vyrábějí teplo z energie vrtu, který je umístěn do země nebo do vodního přírodního zdroje.

Princip čerpadel voda voda a země voda pracuje na cirkulaci speciální směsi, která se "ohřívá" o tzv. medium, kterým je kladná teplota půdy nebo vody v okolí vrtu. Získané teplo/energie, z rozdílu teplot, následně proudí do výměníku tepelného čerpadla voda-voda nebo země-voda. Technologie výměníku posílá teplo do distribučního systému tepelného čerpadla.tepelne cerpadlo voda voda

 

 Jak je možné, že to může fungovat v zimě?

Známý fyzikální princip naší země způsobuje, že v hlubinném vrtu narazíme na teplotně stabilní nezamrzající vrstvy. Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda využívá této teplotní konstance po celý rok, a proto tento typ tepelného čerpadla má nejvýhodnější parametr ceny - výkonu a topného faktoru. Toto čerpadlo jednoznačně doporučujeme, pokud preferujete kvalitu a vysoký výkon.

Naše firma Solar Solution s.r.o. při realizaci vrtu na Vašem pozemku důsledně dbá na zákonné náležitosti, povahu a architekturu pozemku, sousedské vztahy a celkový designový soulad. Všechny tyto důležité aspekty zahrnujeme do projektu, který pro Vás budeme projektovat a předkládat na Zelenou Úsporám za účelem získání dotace od státu na Vaše tepelné čerpadlo. Pro více informací o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM klikněte na odkaz.

 

Inspirujte se sadou plusů a mínusů u tepelného čerpadla voda a země voda. Čerpáme je z obecných statistik, servisních prací a referencí našich zákazníků. Nechte se inspirovat.

+zřetelně vyšší výkon a lepší parametry generovaného tepla oproti systému vzduch-voda

+ není třeba stavební povolení, ani jiná zvláštní potvrzení od státních a obecních úřadů
+ výše dotace z programu Zelená Úsporám, kterou pro Vás zpracujeme zdarma
+ vysokojakostní materiál s vyšší odolností proti korozi

- vyšší cena oproti systémům vzduch-voda
- záběr větší plochy Vašeho pozemku

 

Tepelné čerpadlo voda-voda a země-voda je připojeno vrtem k technologiím pro získávání energie izolovaným jakostním potrubím. Vrt na Vašem pozemku provedou naši montéři. Vrtem Vám nezabereme velkou plochu do šířky a v ceně montáže tepelného čerpadla máte i úklid okolí a terénní úpravu po provedení vrtu.

Nejste si zatím jisti tím, který typ tepelného čerpadla je pro Vás ideálním řešením? Vyplňte tento nezávazný FORMULÁŘ, ve kterém, prosíme, specifikujte své představy, požadavky, popis lokality, atd.

 

Něco málo technologických informací o systému země-voda

Energie nebo spíše "teplo" získává čerpadlo voda-voda a země-voda z vrtu, který má průměr přibližně 10 až 18 cm. Ve vrtu je zafixována sonda s tvrdého a odolného plastu s náplní teplonosné látky. Vrt nenazýváme hlubinným, jako konkurence, protože většina zemních vrtů u tepelných čerpadel má maximální hloubku od 1 metru do 110 metrů. Záleží samozřejmě na geologickém složení podloží pozemku a požadavcích, které klient do projektu vznesl. U hlubších vrtů např. nad 30 m se musí žádat báňský úřad o povolení kvůli zásahu např. do podzemních vod a pramenů. K zásahu do podzemních vod je nutné získat stavební povolení. Většinou vyhotovíme za spolupráce s odbornou firmou dva vrty. Jeden vrt slouží k odebírání tepla a druhý vrt slouží pro ochlazování.

Administrativní nároky na získání povolení k vrtu od báňského úřadu za Vás vyřídíme a zpracujeme na klíč v rámci vašeho projektu.

 

Máte-li více otázek ohledně technologií a montážních prací při instalaci tepelného čerpadla, obraťte se na naše kolegy specialisty, kteří s Vámi rádi proberou důležité detaily a zodpovědí Vaše otázky.

 

Tepelná čerpadla proč, jak a za kolik?

Tepelné čerpadlo je systém vytápění a ohřevu vody, ohřevu užitkové vody nebo k ohřívání vody ve Vašem bazénu na zahradě. Technologie tepelného čerpadla je dnes už mnohem levnější, jednoduchá a pro Vás jako majitele fakticky bezobslužná. Námi dodávaná tepelná čerpadla typu "vzduch - voda" a "voda - voda" vynikají zejména hodnotou nízkých provozních nákladů. Nabízíme tepelná čerpadla pro rodinné domy a komerční objekty.

ZDARMA Vám připravíme předběžnou KALKULACI, se kterou získáte představu o úsporách, které Vás čekají s používáním tepelného čerpadla.  Vyplněním POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE získáte předběžný návrh tepelného systému a výši očekávaných pořizovacích nákladů. Obraťte se na nás.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Zjednodušeně jde o odběr existující energie z okolního prostředí čerpadla. Významnou technologickou částí tepelného čerpadla je tzv. výparník. Výparník čerpadel zpracovává teplo/energii okolí prostřednictvím chladiva. Následně dochází k odpařování páry, která je stlačena kompresorem čerpadla. Tímto jednoduchým principem dochází k žádanému ohřátí a zisku tepla. Zahřáté chladivo čerpadla skrze kondenzátor transformuje teplo do tzv. topné teplé vody. Následně zchladne, změní rychle své aktuální skupenství na kapalné. Tento technologický princip tepelného čerpadla se cyklicky stále opakuje a může tak docházet k efektivnímu a levnému vytápění rodinného domu.

 

Solar Solution s.r.o.

Prodáváme - Montujeme - Servisujeme tyto druhy tepelných čerpadel: 

Tepelná čerpadla voda voda

cerpadlo voda voda

Tepelné čerpadlo voda - voda má svou významnou výhodu ve výborném poměru u parametru topného faktoru. Teplo u čerpadla voda-voda je získáváno ze zemního vrtu na Vašem pozemku. Výhoda spočívá v tom, že teplota/energie z ložiska vrtu je stálá, což způsobuje, že tento typ čerpadla je nezávislý na venkovní teplotě.

Tepelná čerpadla vzduch voda

cerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch - voda jsou nejlepší ekonomickou variantou a proto si tyto tepelná čerpadla pořizuje nejvíce majitelů rodinných domů v ČR. Čerpadlo vzduch-voda získává teplo pro vytápění ze vzduchu nasáváním do výměníku.

  

Před pořízením tepelného čerpadla pro Váš RD nebo jiný objekt, se u nás poraďte jaký typ čerpadla bude nejvhodnější pro Váš dům, podlahovou plochu a počet osob.  

Následně můžeme společně naplánovat cenovou kalkulaci zdarma a požádat za vás o dotaci na čerpadlo z dotačního programu Nová zelená úsporám.  

Pro více informací nám zašlete POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO TEPELNÁ ČERPADLA nebo požádejte o KALKULACI ZDARMA, prohlédněte si naší fotogalerii, případně si stáhněte katalog.  

 

Solární systémy pro bazény, bytové domy a komerční objekty

Tepelné solární systémy SOLMAX projektujeme přímo na místě s ohledem na požadavky klienta a technické možnosti. Tyto systémy jsou určeny pro velké objekty, jako jsou bytové domy, bazény a komerční budovy. 

Bytové domy: pro bytové domy a komerční domy nabízíme energetický propočet, na jehož základě získáte přehled o návratnosti a celkový náklady spojené s realizací systému. Nejlepší postup je takový, že předsednictvo SVJ nebo bytového družstva v bytovém domě pošle do naší firmy poptávku na vypracování kalkulace pro solární ohřev TUV vody. Přijedeme váš bytový dům obhlédnout a zaměřit všechny potřebné parametry. Následně pro Vás vytvoříme nabídku a kalkulaci ušitou na míru pro váš bytový dům.

Ohřev vody v bazénu: přebytečnou energii ze systému můžete použít na vyhřívání bazénu. Díky tomu pak můžete prodloužit Vašemu bazénu sezónu užívání až o několik měsíců. Máte-li zahradní nebo krytý bazén u rodinného domu, můžeme Vám dodat a namontovat solární panely speciálně určené pro solární ohřev bazénu. Solární ohřev vody v bazénu je dnes v ČR hojně využíván. Nabízíme Vám několik variant provedení systémů solárního ohřevu vody bazénů. Solární panely pro ohřev vody bazénu používáme stejné jako pro RD tj. vakuové trubice s vysokou účinností. K bazénu si můžete solární panely pořídit jako samostatné zařízení nebo můžete ohřev kombinovat se solárním systémem pro ohřev TUV vody, jak pro RD, tak i pro ohřev vody v bazénu.

Solární systém SOLMAX stejně, jako i naše ostatní systémy, plně reflektuje a využívá klimatické podmínky České republiky. Díky tomu je kompletně využíváno kapacity, výkonu a účinnosti systému. 

KONTAKTUJTE NÁS a my pro Vás ZDARMA připravíme kalkulaci.

 

 

Poptávkový formulář
Jméno a příjmení *

Zadejte jméno.
Email *

Zadejte email.
Telefonní číslo *

Zadejte telefonní číslo
Město:

Neplatný vstup
Kraj: *

Neplatný vstup
Solární systém:

Neplatný vstup
Tepelné čerpadlo:
Neplatný vstup
Současný způsob vytápění objektu:
Neplatný vstup


Neplatný vstup
Poznámka

Zadejte text zprávy.
Potvrďte, že nejste robot

Potvrďte, že nejste robotSolární ohřev teplé vody a přitápění

Solární panely na ohřev vody SOL3 je solární systém určený pro celoroční ohřev teplé užitkové vody v kombinaci s přitápěním. Ušetřete až 90% nákladů na ohřev vody a 30 % na vytápění. Další možností, která Vám výrazně sníží náklady, je využití některé z dostupných dotací na alternativní zdroje energie. Nejvyužívanější dotací, neomezenou nějakou lokací, je "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM".

Solární ohřev vody je realizován pomocí trubkového výměníku umístěného v akumulační nádrži. Akumulační nádrž je naplněna topnou vodou, s jejíž pomocí jsme schopni si zajistit jak solární ohřev vody, tak i přitápění. Příprava TUV probíhá s pomocí průtokového nerezového výměníku v nádrži. Solární panely na ohřev vody si necháváme vyrábět na míru pro podnebí ČR.

Využitím přebytků energie na přitápění snížíte celkovou spotřebu energií, a tím pádem i výrazně ušetříte Vaše finance. Forma přitápění je nejvýhodnější v překlenovacím období, jako je jaro a podzim, kdy je sice dostatek slunečního svitu, ale je venku chladno. 

Bližší představu o výhodnosti systému a přepokládaných úsporách energií získáte na základě KALKULACE nebo POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE, které pro Vás zpracujeme ZDARMA.

V rámci nabízených služeb je i příprava veškeré dokumentace nutné pro realizaci solárního ohřevu, včetně vhodného zapojení do Vašeho současného systému. ZDARMA Vám zajistíme nastavení celého systému po nainstalování a servisní prohlídku.

Solární kolektory v systému SOL3 ročně vyprodukují minimálně 2.900 kWh energie.

 

Solární set SOL3 obsahuje:

· 2x vysoko efektivní solární vakuový kolektor C01-25

· 1x solární čerpadlová pracovní stanice SferaTec

· 1x akumulační nádrž s nerezovým výměníkem na přípravu TUV 350l – 1.000l 

· 1x solární expanzní nádoba o objemu 18l

· 1x kontrolní jednotka s pěti vstupy a třemi výstupy

· 3x teplotní čidlo

· 1x solární kapalina 10l

 

Solární panely na ohřev vody v provedení setu stojí: 77.950,- Kč (při použití 350l AKU zásobníku)

Snižte si tuto cenu až o 50.000,- Kč s dotací „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM". ZDARMA Vám zpracujeme projekt a vyřídíme dotaci.

Solární systémy na ohřev teplé užitkové vody pro 3-4 osoby

Tepelný solární systém SOL2 je výkonný solární systém na ohřev TUV pro domácnost se třemi až čtyřmi osobami. Solární set SOL2 je navržen pro použití speciálně v klimatických podmínkách ČR. SOL2 zajišťuje ohřev teplé vody po dobu cca 7 měsíců  v roce už mnoha domácnostem v celé republice. Po tuto dobu si vystačí jen se slunečním zářením, není nutné použít žádný jiný zdroj energie (elektřina, plyn atd.).

Solární systémy na ohřev vody si u nás můžete vybrat ve variantách a výkonu podle počtu osob v rodinném domě pro který solární ohřev užitkové vody plánujete. Můžete si vybrat výkon solárního systému také pro 1 až 2 osoby v domě. 

Na základě POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE Vám navrhneme nejlepší variantu systému a vypočítáme orientační náklady na pořízení.

Zcela důvěřujeme jednotlivým komponentům systému, a tak poskytujeme na solární trubice prodlouženou záruku 15 let

Solární kolektory je možné umístit na různé typy střech nebo na plášť budovy. Doporučujeme přitom zohlednit, že při orientaci na jižní stranu nejlépe zužitkujete výkon solárního systému.

Zajímá Vás, o kolik můžete snížit částku za energie používáním solárního ohřevu vody? Věnujte chvilku vyplnění KALKULACE a my Vám tento údaj zdarma spočítáme.

 

U kolektorů C01-20 je naměřena výhřevnost 2.400kWh/rok.

 

Solární set SOL2 obsahuje:

· 2x vysoko efektivní solární vakuový kolektor C01-20 s 20-ti trubkami

· 1x solární čerpadlová pracovní stanice SferaTec

· 1x solární smaltovaný zásobník OKC NTRR/SOL na 300l – 1.000l teplé vody s anodou

· 1x solární expanzní nádoba o objemu 18l

· 1x kontrolní jednotka s pěti vstupy a třemi výstupy

· 3x teplotní čidlo

· 1x solární kapalina 10l

 

Cena setu: 63.150,- Kč bez DPH (při použití 300l zásobníku)

Snižte si tuto cenu až o 50.000,- Kč s dotací „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM". ZDARMA Vám zpracujeme projekt a vyřídíme dotaci.

Solární ohřev vody pro 1-2 osoby

Solární systém SOL1 je výkonný set na ohřev TUV pro domácnost s jednou až dvěma osobami. Pokud zvažujete pořízení tohoto systému, tak se stává plusem i to, že jde o solární systém prověřený zkušenostmi, a že je plně vyzkoušený při mnoha instalacích po celé ČR. 

Nízká pořizovací cena není vždy výhrou. Můžete si pořídit levný solární set o pár trubicích a 100l zásobníku, ale pak se připravte na to, že výsledkem bude tolik teplé vody, že nepokryje spotřebu ani jedné osoby. Sestava SOL1 je navržena tak, aby vám po dobu 7 až 8 měsíců byla vždy k dispozici teplá voda bez použití elektrické energie nebo plynu.

Mezi další přednosti patří nízká hmotnost solárních kolektorů a nízký obsah solární kapaliny, díky tomu tedy nedochází k přetížení, poškození střechy nebo fasády.

Celý systém je vyvinutý k používání v klimatických podmínkách ČR, které se vyznačují velkým rozdílem v teplotách mezi ročními obdobími, a také je koncipován tak, aby se na tepelných kolektorech nedržel sníh, který by bránil průchodu slunečních paprsků a snižoval tak jejich výkon.

Vyplněním POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE strávíte jen chvilku, ale získáte důležité informace - nezávaznou cenovou nabídku, které Vám pomohou v rozhodování.

Kolektory s 30ti trubicemi ročně vyprodukují minimálně energii ve výši 1.912 kWh. Průměrná roční spotřeba elektřiny v domácnosti se udává ve výši 2.400 kWh. ZDARMA Vám spočítáme očekávané úspory.

 

Solární set SOL1 obsahuje:

· 1x vysoko efektivní solární vakuový kolektor s 25-ti trubkami

· 1x solární čerpadlová pracovní stanice SferaTec

· 1x solární smaltovaný zásobník OKC NTRR/SOL na 200l teplé vody s anodou

· 1x solární expanzní nádoba o objemu 18l

· 1x kontrolní jednotka s pěti vstupy a třemi výstupy

· 3x teplotní čidlo

· 1x solární kapalina 10l

 

Na solární trubice poskytujeme prodlouženou záruku 15let.

Cena setu: 49.600,- Kč bez DPH

Snižte si tuto cenu až o 35.000,- Kč s dotací „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM". ZDARMA Vám zpracujeme projekt a vyřídíme dotaci.

 

 1. Jméno a příjmení*
  Zadejte jméno.
 2. Email*
  Zadejte email.
 3. Telefonní číslo*
  Zadejte telefonní číslo
 4. Město:*
  Neplatný vstup
 5. Kraj:
  Neplatný vstup
 6. Solární systém:
  Neplatný vstup
 7. Tepelné čerpadlo:  Neplatný vstup
 8. Současný způsob vytápění objektu:  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup
 10. Současné náklady na vytápění / ohřev TUV:

  Neplatný vstup
 11. Zdroj energie:
  Neplatný vstup
 12. Poznámka
  Zadejte text zprávy.

 

Děkujeme za Váš zájem o námi nabízené produkty a služby. Pomocí níže uvedeného poptávkového formuláře Vám naši odborníci navrhnou pro Vás nejvhodnější variantu systému a připraví orientační nezávaznou cenovou nabídku. Dále nás můžete kontaktovat na telefonním čísle (+420) 608 390 313.

 

Poptávkový formulář
Jméno a příjmení *

Zadejte jméno.
Email *

Zadejte email.
Telefonní číslo *

Zadejte telefonní číslo
Město:

Neplatný vstup
Kraj: *

Neplatný vstup
Solární systém:

Neplatný vstup
Tepelné čerpadlo:
Neplatný vstup
Současný způsob vytápění objektu:
Neplatný vstup


Neplatný vstup
Poznámka

Zadejte text zprávy.
Potvrďte, že nejste robot

Potvrďte, že nejste robot 

Garance návratnosti solárních panelů na střechách RD

Pokud zvažujete, zda se pustit do pořízení a realizace solárního systému, tak se určitě objeví i otázka, zda se Vám solární ohřev vody finančně vyplatí a zda je opravdu zaručena návratnost investic, které do pořízení solárního systému vložíte.

Po vyplnění tohoto formuláře Vám připravíme pro představu KALKULACI částky, kterou ušetříte na energiích právě Vy a Vaše domácnost.

V současné době je pro podnebí v ČR několik způsobů, jakým ohříváme teplou vodu. Může to být plynovým kotlem nebo elektro kotlem, elektrický bojlerem nebo tepelným čerpadlem v několika variantách (země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch).

Existuje ale i alternativní možnost ohřevu TUV (Teplá Užitková Voda), a to pouze sluneční energií, kterou zpracuje vhodný solární set.

Tato technologie solárního ohřevu je na trhu již několik let a získává si stále větší oblibu. Proč, to je nasnadě ... protože sluneční energie je stále k dosažení, je zdarma, obnovitelná, ekologicky šetrná a její používání je v ČR nejlevnějším způsobem získání energie.

Princip solárního ohřevu vody prostřednictvím solárních panelů je velmi jednoduchý. Sluneční paprsky dopadají na solární kolektory*/, a v kolektorech dochází k ohřevu vody. Přes kolektory proudí teplonosná kapalina (kapalinná směs na vodní bázi s obsahem nemrznoucích, antikorozních látek), která přenáší teplo do tepelného výměníku v zásobníku teplé vody, od kterého se TUV ohřívá.

*/ solární kolektory je nejlepší umístit, kvůli co největšímu výkonu, na střeše domu, a to směrem na jih.

princip solarniho ohrevu

Na trhu se solárními systémy a solárními kolektory se setkáte s velkou nabídkou různých druhů solárních kolektorů. Např. kolektory vzduchové, kapalinové, deskové, trubicové, kryté, nekryté.

Přehled dodavatelů Vám k tomu navíc marketingově dodá, že právě jejich typ je ten nejlepší a zajistí největší výkon.

Jak si tedy zvolit tu nejlepší variantu?

Skutečnost je taková, že většina solárních kolektorů jednoho druhu má většinou stejný výkon a liší se pouze v minimálních odchylkách, v řádech desetin a jednotek procent.

Co by mělo hrát hlavní roli? Především jde o to, vybrat si zkušeného a spolehlivého dodavatele, který nabízí záruční i pozáruční servis, připraví Vám přesnou KALKULACI a podklady zdarma, vypracuje zdarma žádost o dotaci Zelená úsporám a zařídí potřebnou administrativu pro realizaci solárního systému. Na dobrého dodavatele se můžete obrátit i s bezplatnou POPTÁVKOU, bez obav, že se tím k něčemu zavazujete nebo, že pak budete od něj neustále bombardováni nějakými dotazy a nabídkami.

Některé hobby řetězce nebo teleshopping Vám nabízejí super levná solární řešení. V těchto případech ale není šetření na pravém místě. Od solárního systému požadujete spolehlivost, výkon, záruku a tady jsou tyto požadavky na posledním místě. Dále můžete počítat s tím, že se k počáteční sumě začnou nabalovat platby za seřízení, servis po instalaci a další služby, ... zkrátka za to, co Vám řádný dodavatel poskytne v rámci servisu automaticky a zdarma.

Správný dodavatel Vás také nenechá „na holičkách", když by došlo k nějakému problému a pomůže Vám překlenout dobu, po kterou by byl jinak systém v odstávce. A to je alfou a omegou naší firmy Solar Solution s.r.o. Chotěboř.

Investice do solárního systému na střechu Vašeho rodinného domu nebo k bazénu a na jiné komerční objekty lze snížit čerpáním dotace od státu. Ministerstvo životního prostředí podporuje alternativní a čisté energie, tedy i solární systémy, dotací „Nová Zelená Úsporám".

A tady se opět dostáváme k dodavatelům. Certifikovaný dodavatel (v rámci Zelené Úspory) Vám pro dotaci zdarma zpracuje projekt a vyřídí žádost. Tím Vám ušetří nejen čas, ale i spoustu starostí s papírováním a sháněním potřebných údajů a povolení.

Jak pracuje solární ohřev vody a solární kolektory?

Popis jednotlivých komponent solárního tepelného systému.

Tepelný solární kolektor - systém se skládá z kolektorů, trubicového vedení, řídící jednotky, pracovní stanice s čerpadlem, expanzní nádoby a solárního zásobníku (případně akumulační nádrže). Slunce ohřívá teplonosné médium v kolektorech a při nahřátí se, díky termostatu připojenému na řídící jednotku, spustí pracovní stanice. Čerpadlo v pracovní stanici posune ohřáté médium do výměníku (v zásobníku) a tam se nám ohřívá teplá voda. Poté co médium předá své teplo, pokračuje v uzavřeném okruhu zpět ke kolektorům. Tento proces se neustále opakuje, dokud nemáme nahřátý zásobník na námi stanovenou teplotu. V případě že je málo slunečního svitu, se celý systém doplňuje o elektrickou spirálu pro případný dohřev. Samozřejmě je možnost místo elektrického dohřevu zvolit i možnost připojení na stávající zdroj tepla (což může být plynový kotel nebo elektro kotel).

Teď jste se určitě zarazili. Musíme používat druhý zdroj tepla? V čem je pak u solárního ohřevu úspora?

Je v tom, že druhý zdroj tepla je použit pouze na dohřívání. Ukažme si to na příkladu: v zimě máme solárním ohřevem v zásobníku předehřátou vodu na cca 30°C. Na mytí a běžnou potřebu chceme vodu o 45°C. Druhý zdroj (kotel) dohřeje vodu o pouhých 15°C. Pokud bychom brali vodu z řádu nebo studny, musel by kotel vodu ohřívat z cca 5°C na požadovaných 40°C. Solárním ohřevem si zkrátíme dobu ohřevu, a o co nám jde především, tak značně snížíme spotřebu energie.

Správně připravený solární systém by měl, bez nutnosti dohřívání, poskytnout dostatek teplé vody nejméně po dobu 7 měsíců v roce. Navíc se dá v přechodném období, jako je jaro a podzim, s dostatkem slunečního svitu a již nižšími teplotami venku, dohřívat stávající otopný systém a takzvaně temperovat v domě. Což je pro nás další úspora, a každý to jistě ocení.

Náklady na ohřev vody (plyn, elektrika) činí vždy nejméně 30 až 35% z celkových nákladů na energie běžné rodiny. Zde si musíme uvědomit, že teplou vodu potřebujeme po celý rok, a kotel (elektrický bojler) nám v zásobníku neustále ohřívá vodu, aby byla domácnosti vždy k dispozici. Z toho nám vyplývá, že nejméně 1/3 z celkových nákladů připadne na ohřev TUV. Když touto částkou vydělíme celkové pořizovací náklady, dostaneme údaj, za kolik let bude pořizovací investice navrácena, a od kdy už budeme jen šetřit. Dalších pár tisíc ještě ušetříme, pokud dáme přebytky energie do otopného systému.

 

kalkulacka navratnosti solarniho systemuKalkulačka „návratnost solárního systému"

– rychle si spočítejte, za jak dlouho budou vráceny Vaše počáteční náklady. Stačí zadat celkové výdaje za plyn a elektřinu a předpokládanou částku za solární kolektory.

S čím není v kalkulačce počítáno, jsou stále se zvyšující ceny energií. Každý rok nám energetické společnosti zvednou cenu o minimálně 5%. O tyto částky se nám pak ve výsledku (s ohledem na spotřebu) předpokládaná doba návratnosti snižuje.

 

Firma SOLAR SOLUTION s.r.o.

Při rozhodování jak zvolit solární systém by měl velkou roli hrát prověřený dodavatel. Za každého dodavatele mluví celkový počet instalací a spokojení zákazníci. Firma SOLAR SOLUTION s.r.o. provedla již přes 2.200 instalací po celém území ČR.

Máme zkušenosti s montáží na všech typech střech a plášťů. Zakládali jsme zcela nové solární systémy, i je různými způsoby propojovaly s již existujícími. Naše zákazníky tvoří majitelé starších rodinných domků nebo domů ve výstavbě, majitelé bytových domů i velké komerční objekty, jako např. stadion ve Svitavách. Ke každému zákazníku přistupujeme plně individuálně, snažíme se spolu s ním najít ta nejvýhodnější řešení a cesty.

V rámci našich služeb nabízíme:

ZDARMA zhotovení předběžných kalkulací

ZDARMA vyhotovení veškeré dokumentace a administrativních úkonů nutných pro provedení instalace solárního systému, pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro naše solární systémy SOL

ZDARMA seřízení systému po instalaci

ZDARMA servisní prohlídku nainstalovaného solárního systému

poskytování záručního a pozáručního servisu je pro nás samozřejmostí

Pro orientační cenovou nabídku vyplňte, prosíme, nezávazný POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ. Pokud Vás zajímá, jakou částku ušetříte se solárním systémem na energiích, odešlete nám vyplněnou KALKULACI.

SOLAR SOLUTION prodává a montuje solární kolektory a systémy SOL. Tyto systémy jsou vyvinuty přesně pro klimatické podmínky v České republice, které se vyznačují velkým rozdílem v teplotách mezi jednotlivými ročními obdobími. Systém je navržen tak, aby se jeho povrchu nedržel sníh, který by konstrukci ohrozil nejen mechanickým poškozením, ale byl by i příčinou snižování výkonu.

V našich systémech SOL používáme solární vakuové trubicové kolektory C01. Jde o kolektory nové generace se systémem Heatpipe. Systém Heatpipe zajišťuje maximální výkon kolektorů i při nepříznivých klimatických podmínkách, s minimálním vlivem okolních teplot.

DŮLEŽITÁ VÝHODA

Trubicové systémy - solární kolektory, na rozdíl od starších deskových systémů, umožňují provoz i při relativně větším odklonu od jihu. To díky tomu, že sluneční paprsky, které procházejí trubicemi i v ostřejších úhlech, zajišťují dohřev solární kapaliny po celou dobu.

Rozdíl mezi vakuovými trubicovými a deskovými kolektory je evidentní.

Solární vakuové trubice jsou, právě kvůli vakuu, výhodnější při provozu v zimních měsících, kde je možnost využití jak pro ohřev teplé užitkové vody, tak i pro dotápění topné soustavy.

Centrem celého solárního kolektoru je měděný sběrač umístěný v jeho horní části, do něhož jsou připojeny Heatpipe z jednotlivých trubic. Okruh je připojen do sběrače a vysoce teplonosná solární kapalina přenáší, díky čerpadlové skupině, absorbované teplo do výměníku. Solární kolektory C01 se napojují do okruhu přes nerezové flexo trubky s izolací EPDM, jenž zajišťují naprosto minimální ztráty při přenosu tepelné energie oproti ostatním systémům na trhu. Rám kolektoru je vyroben z eloxovaných hliníkových profilů, které svojí konstrukcí umožňují jednoduchou montáž a zaručují dlouhou životnost celého systému.

Solární vakuové trubicové kolektory C01 mají hned několik nesporných plus: (solární kolektory)

- použitá technologie se osvědčila při cca 2.000 instalacích v ČR

- vzhledem k použitým, velmi kvalitním materiálům, dosahují kolektory vysokého výkonu

- celá konstrukce byla navržena a prověřena, aby zajišťovala nejen vysoký výkon, ale také dlouhou životnost a snadnou montáž

- na rozdíl od deskových kolektorů skvěle odolávají povětrnostním vlivům (vítr se neopírá do jednolité plochy, ale mezi trubicemi „protéká")

- kolektory zajišťují, pomocí speciální vrstvy a umístění ve vakuové trubici, ohřev vody i při oblačnosti

- vyznačují se nízkou hmotností a nízkým obsahem solární kapaliny, a tak nehrozí přetížení střechy a její následné poškození

 

Nová Zelená Úsporám 2016 - pokračuje

Nově zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí pokračování výzvy k podání žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Nová Zelená Úsporám". V roce 2016 tak můžete žádat o dotaci na pořízení:

- solárních systémů pro ohřev vody

- solárních systémů pro ohřev vody a přitápění

- tepelných čerpadel

*/ Dotační program Nová Zelená Úsporám (často jen Zelená Úsporám) je programem Ministerstva životního prostředí, administrovaným Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Poskytuje finanční podporu pro majitele rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

 

Letos mohou této dotace na solární panely a tepelná čerpadla využít majitelé rodinných domů nebo vlastníci (společenství, družstva) bytových domů.

 

Dotace se může pohybovat až do výše:

- 50% z celkové ceny díla, max. 35.000 Kč na ohřev vody solárními kolektory

- 50% z celkové ceny díla, max. 50.000 Kč na ohřev vody a přitápění solárními kolektory

- 60.000 Kč na tepelné čerpadlo

 

Dotační program Zelená Úsporám podporuje zpětně všechny instalace od 1.1.2014 a poskytování dotací bude kontinuálně pokračovat do roku 2021.

 

Dotace na solární panely přichází i s řadou novinek. Např. novinkou se stal velmi rychlý postup v poskytování dotace, tzv. systém 3+3+3: 3 týdny na schválení dotace, 3 týdny na kontrolu dokumentů, 3 týdny na vyplacení dotace na Váš účet. Pokud se nechcete zabývat přípravou podkladů a administrativou nutnou pro podání žádosti, vyřídíme - k nám realizovaným projektům - vše za Vás, a to zcela ZDARMA.

 

Solární a tepelné systémy se vyznačují rychlou návratností počátečních investic a dále již samotnými úsporami na energiích. Dotační program Zelená Úsporám pomáhá snížit náklady při pořizování, a tak i urychlit návratnost investic.

 

SOLAR SOLUTION s.r.o.

je odborný dodavatel zapsaný v seznamu odborných dodavatelů a splňující legislativní a technické požadavky pro získání dotace Nová Zelená Úsporám.

Naše solární systémy SOL na ohřev vody a přitápění a tepelná čerpadla splňují všechny normy a požadavky a jsou zapsány seznamu odborných výrobků a technologií a zcela vyhovují předepsaným požadavkům pro Zelenou Úsporám.

 

V oblasti dotační politiky nabízíme následující služby:

- ZDARMA poskytnutí informace k možnostem čerpání dotací z fondu Zelená Úsporám

- ZDARMA poradenství v oblasti úspor energií

- pro zákazníky ZDARMA vypracování nejvhodnějších variant pro úsporu energií a maximální čerpání z dotačního programu

- ZDARMA podání komplexní žádosti pro přiznání dotace z programu Zelená Úsporám

 

Pokud máte nějaké dotazy o solárních systémech, tepelných čerpadlech či dotaci Zelená Úsporám jsme připraveni je zodpovědět na telefonním čísle 608 390 313. Nebo můžete přímo využít POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.

Sídlo společnosti:                      

Firma Solar Solution se zabývá výrobou, prodejem, montáží a servisem solárních systémů a tepelných čerpadel.

Solar Solution, s.r.o

IČ: 28879295

DIČ: CZ28879295

Soukenická 1849, 583 01 Chotěboř

telefon: (+420) 608 390 313

telefon/fax: (+420) 564 406 129

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení: 43-5438480267/0100 KB 

 

Solar Solution s.r.o. z Chotěboře provádí prodej, instalaci a servis solárních systému a tepelných čerpadel v domácnostech či velkých objektech po celé ČR

 

 

 

Obchodní oddělení

telefon: (+420) 608 390 313

 

Ing. Jan Chrbolka - jednatel firmy Solar Solution - prodejce a výrobce solární techniky a tepelných čerpadel 

Jednatel - Jan Chrbolka

telefon: (+420) 608 888 385

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Eduard Dymáček z firmy Solar Solution s.r.o. Chotěboř 

Eduard Dymáček - sales manager 

telefon: (+420) 777 945 461

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Ing. Ladislav Kavalír

IČ: 45906513

telefon: (+420) 602 477 837

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Jozef Pikla

telefon: (+420) 723 544 661

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

František Kříž - kontaktní osoba pro středočeský kraj

IČ: 61910953

telefon: (+420) 603 445 740

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hana Fujerová, Solar Solution s.r.o. - administrativa firmy 

Provoz kanceláře a podnikové prodejny INSTALPRO - Hana Fujerová

telefon: (+420) 608 390 313

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Ing. Alexandra Hlubučková - účetní firmy Solar Solution s.r.o. - výrobce, prodejce solárních systémů a tepelných čerpadel 

Účetní (fakturace) - Ing. Alexandra Hlubučková

telefon: (+420) 776 610 930

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Administrace dotací NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - Michaela Matějíčková

telefon: (+420) 777 093 798

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Tepelná čerpadla vzduch voda zn. Solar Solution

Představujeme Vám naše tepelná čerpadla systému vzduch-voda. Jde výhradně o naší konstrukci a vývoj. Čerpadla vzduch-voda jsme speciálně navrhli pro málo stálé podnebí ČR. Čerpadla si necháváme vyrábět přímo na míru. Proto mohou nést název naší obchodní značky Solar Solution s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch voda využívají za zdroj tepla okolní venkovní vzduch. Stačí, aby byl okolní vzduch vyšší než 0 °C. Taková teplota stačí čerpadlu vzduch-voda k získávání tepla pro energii. Avšak moderní technologie tepelných čerpadel umí využívat a konvertovat energii v teplo ze vzduchu i v mínusových teplotách. Zimní teploty např. -10° až -20°C nejsou pro systém vzduch voda v podnebí ČR žádným problémem!

 tepelne cerpadlo voda vzduch

Před investicí prozkoumejte plusy a mínusy čerpadel vzduch-voda

+ velmi nízké náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním
+ ekonomická investiční varianta (nejlevnější systém) mezi tepelnými čerpadly
+ montáž/instalace nevyžaduje výkopové práce a vrty

+ čerpadlo vzduch-voda zabírá minimální prostor, lze instalovat i na střechu

- účinnost tepelného čerpadla je ovlivněná kolísáním venkovních teplot
- mírně vyšší hladina zvuku

 

Tepelná čerpadla vzduch-voda umí odsávat teplý vzduch z místností domu a jiných zdrojů zbytkového tepla. Takto jímané teplo a jeho energie je transformována v chladivu tepelného čerpadla. Technologie procesu z chladiva je potom opětovně využívána jako ohřátá užitková voda v topném systému vašeho domu či objektu.

 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda zn. Solar Solution je vyráběno v hlídaném procesu, je uloženo kompaktním provedení typu "all in box". Plášť čerpadla vzduch-voda je z materiálu, který nepodléhá rzi, ani často měnícím se povětrnostním podmínkám ČR.

Výhodou naší firmy u dodávek tepelných čerpadel vzduch-voda je to, že garantujeme záruční a pozáruční servis.

 

V dotaci "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" můžete získat až 60.000,- Kč na pořízení tepelného čerpadla. ZDARMA pro Vás zařídíme všechnu dokumentaci a podání žádosti.

Pomohlo by Vám při rozhodnutí znát předpokládanou částku úspor na energiích? Po vyplnění tohoto FORMULÁŘE Vám předpokládanou částku spočítáme.

Na základě POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE Vám vypracujeme nejvýhodnější variantu systému a vykalkulujeme předpokládanou cenu na pořízení tepelného čerpadla. 

Můžete si u nás vyžádat kontakt na naše referenční zákazníky, u kterých lehce zjistíte dlouhodobé zkušenosti a spokojenost s čerpadlem typu vzduch-voda.cz. 

 

 

Solar Solution s.r.o.

Solární systémy a panely od naší firmy SOLAR SOLUTION s.r.o. zajišťují solární ohřev, jako takový, nebo v kombinaci s přitápěním, již ve více než 2.000 domácnostech a komerčních objektech. 

Inspirujte se v databázi fotografií z našich instalací a montáží solárních panelů na ohřev vody a tepelných čerpadel systému voda - voda a země - voda nebo vzduch - voda. Máte-li zájem dozvědět se přímé zkušenosti od našich referenčních zákazníků z celé ČR, kontaktujte nás a předáme Vám kontakty na zákazníky, kteří nám dali svolení, abyste u nich mohli získat více informací a referencí.

Přejeme Vám slunečné dny ... 

 

solsystemy reference

        tepelna cerpadla reference

 

 

Poptávkový formulář
Jméno a příjmení *

Zadejte jméno.
Email *

Zadejte email.
Telefonní číslo *

Zadejte telefonní číslo
Město:

Neplatný vstup
Kraj: *

Neplatný vstup
Solární systém:

Neplatný vstup
Tepelné čerpadlo:
Neplatný vstup
Současný způsob vytápění objektu:
Neplatný vstup


Neplatný vstup
Poznámka

Zadejte text zprávy.
Potvrďte, že nejste robot

Potvrďte, že nejste robotPřehled odpovědí na nejčastější dotazy ohledně solárních systémů a tepelných čerpadel

 

Mezi nejčastějšími dotazy se vždycky setkáme s následujícími:

- kolik ušetříme se solárním systémem / tepelným čerpadlem?

- jaké budou pořizovací náklady, a je zde nějaká možnost, jak tyto náklady snížit?

- který solární systém / tepelné čerpadlo je pro nás nejvhodnější?

Tyto otázky je nejlepší zodpovědět, když budeme přesně znát stávající stav, Vaše požadavky na solární systém nebo tepelné čerpadlo ... zkrátka, abychom tzv. "nevařili jen z vody", ale mohli Vám dát adekvátní odpovědi, na kterých už budete moci stavět, potřebujeme přesnější údaje. Vám stačí jen vyplnit jeden s následujících formulářů - KALKULACE nebo POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ - a my pro Vás už všechno připravíme.

 

· Jaké jsou výhody použití solárního ohřevu?                                                                                                           

· Budu mít v zimě dostatek solární energie, i přes méně slunečního svitu?

· Můžu na zásobník připojit kotel na dřevo?

· Můžu v létě zcela odstavit svůj kotel?

· Má smysl montáž solárních panelů k ohřevu vody do bazénu?

· Mohou být kolektory namontovány také na plochou střechu?

· Jak je to se zašpiněním / s čistěním trubek?

· Dělá toto zařízení hluk?

· Projde celé zařízení dveřmi?

· Proč je náš kolektor ve srovnání s konkurencí tak výhodný?

· Můžu pro solární oběh použít jednoduché tepelné těsnění?

· Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními kolektory?

· Co se děje v létě s přebytkem energie?

· Odtává v zimě sníh?

· Je PREFA – střecha problém?

· Na mé termostřeše nejsou žádné laťky. Je to problém?

· Na léto chci odcestovat, mám zařízení vypnout?

· Jaké práce musí být vykonány po uvedení zařízení do provozu?

· Kolektory jsou tmavé. Nejsou k dispozici nějaké v barvě mé střechy?

· Kolik typů kolektorů existuje?

· Jak dlouho trvá montáž zařízení?

· Jak je vlastně kolektor na střeše upevněn?

· Odkud zjistím, kolik mi solární zařízení přinese energie?

· Jaká je životnost vakuové trubky?

· Co se děje s kolektorem při krupobití?

· Jak je postaráno o ztráty z vakua?

· Jak dlouho vydrží solární tekutina?

· Dá se solární tekutina zředit?

· Jak dlouho dáváte záruku na produkty?

· S jakými dodatečnými náklady na energii mám počítat?

· Musí být zařízení na zimu odstaveno?

· Dají se letní přebytky energie uschovat na zimu?

 

 Jaké jsou výhody použití solárního ohřevu?

- slunce je největší a nejjistější zdroj energie

- slunce je dispozici miliony let a jeho svit není v omezené míře jako uhlí, zemní plyn nebo ropa

- poskytuje čistou a bezplatnou energii

- sluneční teplo je využito přímo na místě. Nevznikají žádné náklady na přepravu

- solární zařízení ukazují šetrnost k životnímu prostředí

- ceny energií se stále zvyšují. V posledních pěti letech to bylo nejenormnější

Představu o úsporách cen za energie, které můžete očekávat při použití solárního systému, získáte na základě námi připravené Kalkulace.

 

Budu mít v zimě dostatek solární energie, i přes méně slunečního svitu?

Vakuové trubice jsou velmi dobře izolované a dodávají teplo rovněž mrazivému zimnímu období, záleží pouze na intenzitě slunečního svitu. Obecně platí, že v našem klimatickém pásmu solární energie nestačí pokrýt potřebu v měsících prosinec a leden. Záleží na dimenzování zásobníku a jak budou energeticky překlenuta období bez slunečního svitu.

 

Můžu na zásobník připojit kotel na dřevo?

Ano, je to možné. Existují různé varianty, připojit na toto zařízení další zdroje energie.

 

Můžu v létě zcela odstavit svůj kotel?

Ano, je to možné, v případě déle trvajícího nepříznivého počasí se voda automaticky dohřeje elektrickou přírubou.

 

Má smysl montáž solárních panelů k ohřevu vody bazénu?

Ano, a to buď solárními přebytky ze systému pro ohřev TUV v domácnosti nebo odděleným solárním zařízením.

 

Mohou být kolektory namontovány také na plochou střechu?

Ano, je to možné. Dle typu střechy existují speciální montážní systémy.

 

Jak je to se zašpiněním (s čistěním) trubek?

Veškerá normální znečištění jsou omyta dešťem.

 

Dělá toto zařízení hluk?

Pumpy běží bezhlučně.

 

Projde celé zařízení dveřmi?

Tato otázka musí být bezpodmínečně v rámci plánování vyjasněna. Jsou k dispozici různé velikosti a je možné je kombinovat.

 

Proč je náš kolektor ve srovnání s konkurencí tak výhodný?

Některé díly vyrábíme sami, nebo nakupujeme ve velkém, Kromě toho nemáme žádnou drahou obchodní síť.

 

Můžu pro solární oběh použít jednoduché tepelné těsnění?

V létě je dosahováno v solárním okruhu klidové teploty přes 230°C. Každá běžná tepelná izolace by při této teplotě nevydržela. Proto jsou používány speciální tepelné izolace určené pro vysokoteplotní aplikace na bázi kaučuku.

 

Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními kolektory?

Pod termínem fotovoltaika se rozumí výroba elektrické energie prostřednictvím slunečního světla. Solární kolektory využívají sluneční záření k výrobě tepla a ohřevu vody.

 

Co se děje v létě s přebytkem energie?

Pokud v létě již není tak velká potřeba teplé vody, přepne se zařízení do klidového stavu a vyrovnávací nádoba přijme přebytečnou solární tekutinu.

 

Odtává v zimě sníh?

Vakuové trubky žádnou energii nevydávají. Sníh zvenku roztaje pod slunečním svitem, nicméně je ho díky stavební poloze trubic kolektoru málo (zůstává zde ležet jen u paty trubic).

 

Je PREFA – střecha problém?

Ne, v současné době existují upínací zařízení pro všechny běžné typy střech.

 

Na mé termostřeše nejsou žádné laťky. Je to problém?

Termostřechy jsou trochu obtížnější – ale také zde může být solární zařízení namontováno.

 

Na léto chci odcestovat, mám zařízení vypnout?

Ne, protože zařízení je zabezpečeno proti poruchám a běží samostatně.

 

Jaké práce musí být vykonány po uvedení zařízení do provozu?

Jednou ročně by zařízení mělo být odvzdušněno. Tak jako každé normální topení v domě.

 

Kolektory jsou tmavé. Nejsou k dispozici nějaké v barvě mé střechy?

Ne, barva kolektorů je založena na optimálním využití sluneční energie.

 

Kolik typů kolektorů existuje?

Dva. Existují ploché a trubicové kolektory.

 

Jak dlouho trvá montáž zařízení?

V průměru je potřeba 1-3 dny. Rychlejší je montáž s využitím na ohřev teplé vody, složitější je montáž pro využití solárních kolektorů také na vytápění.

 

Jak je vlastně kolektor na střeše upevněn?

Trubicové potrubní kolektory jsou namontovány na střechu speciálními střešními háky nebo plošně (úzkoprofilové stojany, úchyty, podstavce) postaveny.

 

Odkud zjistím, kolik mi solární zařízení přinese energie?

Odborný výpočet vám dodá výrobce nebo dodavatel solárních kolektorů na základě výkonových parametrů solárních kolektorů a tepelných ztrát v solárním rozvodu.

 

Jaká je životnost vakuové trubice?

Vakuové trubice vydrží minimálně 25-35 let, zrovna tak jako topná zařízení. Záruka je na ně 15 let.

 

Co se děje s kolektorem při krupobití?

Prostřednictvím TZSB2 a IZES byl kolektor testován na krupobití. Až do 24 mm průměru kroupy se není třeba obávat škod.

 

Jak je postaráno o ztráty z vakua?

Vakuové trubice mohou utrpět škodu jen mechanickým poškozením,. U vadných trubek je eventuálně možné, že do nich vnikl vzduch. Tyto trubice se na spodku zabarví a je třeba je vyměnit.

 

Jak dlouho vydrží solární tekutina?

Solární tekutina by měla být obnovována každé 4-6 let (podobně jako brzdová kapalina v osobním automobilu).

 

Dá se solární tekutina zředit?

Solární tekutina je namíchaná ze speciálních látek a neměla by se ředit.

 

Na jak dlouho dáváte záruku na produkty?

Dle výrobku dostanete 5 nebo 15 let záruku.

 

S jakými dodatečnými náklady na energii mám počítat?

Zbývají už jen náklady na elektřinu na oběhové čerpadlo a napájení elektroniky v řídící jednotce. Příkon čerpadla řídící jednotky je cca 12 W. Jedná se o zanedbatelný náklad.

 

Musí být zařízení na zimu odstaveno?

Ne, zařízení je provozováno za použití nemrznoucí kapaliny v solárním okruhu.

 

Dají se letní přebytky energie uschovat na zimu?

V zásadě ano, jsou k tomu ale nutné velmi velké akumulační zásobníky se silnou izolací.

vrchni strana solarnich paneluTepelné solární systémy pracují na principu přeměny sluneční/solární energie na teplo. Sluneční energie je nevyčerpatelným zdrojem, který máte zdarma, je ekologický, zcela obnovitelný a spolehlivý. Díky používání solárních systémů se stáváte nezávislí na dodavatelích energií a především se odpoutáte od kolotoče zvyšovaných cen energií. Tepelné a solární systémy mají v sobě i další kredity v podobě dotací, jako „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM", které Vám sníží náklady na pořízení a zajistí tak zrychlení návratnosti investic. Obsluha solárních systémů není náročná. Systémy nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Solární systémy jsou určeny pro ohřev vody (TUV) nebo pro ohřev vody a přitápění.

Tepelné solární systémy nachází své využití v rodinných, bytových domech a komerčních objektech.

 

Solar Solution s.r.o.

Naše firma prodává a montuje solární systémy SOL, které obsahují vysoko výkonné vakuové kolektory 58-1800 C01. Tyto kolektory prošly řadou evropských certifikačních procesů, kde byly ohodnoceny na výbornou a získaly značku „SOLAR KEYMARK". Dále byly oceněny, za bezproblémový provoz, německou pracovní stanicí SferaTec.

Kvalitní provedení solárních kolektorů nám umožňuje nabízet na vakuové trubice prodlouženou záruku 15 let.

ZDARMA Vám připravíme předběžnou kalkulaci. Připravíme veškerou dokumentaci nutnou k realizaci solárního ohřevu. Montáž solárního systému probíhá tzv. na klíč, většinou zabere jen 1 den (kromě SOLMAX). Součástí našich služeb je nastavení systému, servisní prohlídka po instalaci a i poinstalační servis.

Na instalaci solárního systému Vám postačí 4m2 rovné nebo šikmé střechy s orientací na jih a doporučeným odklonem do 10°. V případě šikmé střechy jsou solární panely instalovány přímo do latí, s maximální šetrností ke konstrukci střechy. Další možností je umístění přímo na omítku, s instalací do zdi. Vzhledem k profilu se není třeba obávat zátěže sněhem nebo větrem.

Předem Vám ZDARMA zpracujeme POPTÁVKU nebo spočítáme KALKULACI. Neváhejte se obrátit na naše odborníky.

 

Solární systémy nabízíme ve variantách:

Solární systém SOL1

Solární systém na ohřev TUV pro domácnost s 1-2 osobami.

 

Solární systémy SOL1 – určené na solární ohřev užitkové vody pro 1-2 osoby. Set obsahuje 1x kolektor C01-25 a 200l zásobník TUV.

 Solární systém SOL2

Solární set zajišťující ohřev vody v domácnosti se 3-4 osobami.

 

Solární systémy SOL2 – na solární ohřev vody pro domácnost se 3-4 osobami. Set obsahuje 2x kolektor C01-20 a 300l zásobník TUV.

 Solární systém SOL3

SOL 3 jsou solární systémy pro ohřev vody a přitápění.

 

Solární systémy SOL3 – určené pro ohřev teplé vody a přitápění. Sada obsahuje 2x kolektor C01-25 a akumulační nádrž INOX 350l.

  Solární systém SOLMAX

Solární systémy SOLMAX připravujeme přímo na míru zákazníkům.

 

Solární systémy SOLMAX – systémy pro velkoplošné instalace solárních kolektorů a akumulačních nádrží pro větší objekty, jako jsou bazény, bytové domy a komerční objekty.

 

Dle přání zákazníka a individuálních potřeb můžeme solární systémy i vhodně kombinovat.

Solární systémy na ohřev vody si u nás můžete vybrat ve variantách a výkonu podle počtu osob v rodinném domě pro který solární ohřev užitkové vody plánujete. Můžete si vybrat výkon solárního systému pro 1 až 2 osoby v domě nebo 3 až 6 osob.

 

Rostoucí ceny energií a výdaje na elektriku a teplou vodu zkrotí solární systémy a tepelná čerpadla na ohřev vody v domech a bazénech.

Se solárními systémy ušetříte:

 • 20-50% ročních výdajů při přitápění

 • 50-70% při solárním ohřevu TUV

Tepelná čerpadla Vám zlevní provoz o:

 • 2/3 energie oproti vytápění elektřinou

 • 1/2 oproti plynu

Solar Solution, s.r.o. poskytuje kompletní služby v oblasti solárních systémů a tepelných čerpadel. Navrhujeme, instalujeme a servisujeme solární systémy a tepelná čerpadla vhodná od malých rodinných domů (domácnosti od 1 až 7 osob), až po velké komerční objekty. Máme za sebou již přes 2.000 instalací po celé ČR.

Naši odborníci jsou připraveni Vám zodpovědět jakékoliv dotazy, které máte ohledně solárních systémů nebo tepelných čerpadel. Obraťte se na nás POPTÁVKOVÝM FORMULÁŘEM, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu (+420) 608 390 313

Nadpis H1

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nadpis H2

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nadpis H3