Garance návratnosti solárních panelů na střechách RD

Pokud zvažujete, zda se pustit do pořízení a realizace solárního systému, tak se určitě objeví i otázka, zda se Vám solární ohřev vody finančně vyplatí a zda je opravdu zaručena návratnost investic, které do pořízení solárního systému vložíte.

Po vyplnění tohoto formuláře Vám pro představu připravíme kalkulaci částky, kterou ušetříte na energiích právě Vy a Vaše domácnost.

 

V současné době je pro podnebí v ČR několik způsobů, jakým ohříváme teplou vodu. Může to být plynovým kotlem nebo elektro kotlem, elektrický bojlerem nebo tepelným čerpadlem (varianty země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch).

Existuje ale i alternativní možnost ohřevu TUV (Teplá Užitková Voda), a to pouze sluneční energií, kterou zpracuje vhodný solární set.

Tato technologie solárního ohřevu je na trhu již několik let a získává si stále větší oblibu. Proč, to je nasnadě: sluneční energie je stále k dosažení, je zdarma, obnovitelná, ekologicky šetrná a její používání je v ČR nejlevnějším způsobem získání energie.

 

Princip solárního ohřevu vody prostřednictvím solárních panelů je velmi jednoduchý. Sluneční paprsky dopadají na solární kolektory*/, a v kolektorech dochází k ohřevu vody. Přes kolektory proudí teplonosná kapalina (kapalinná směs na vodní bázi s obsahem nemrznoucích, antikorozních látek), která přenáší teplo do tepelného výměníku v zásobníku teplé vody, od kterého se TUV ohřívá.

*/ solární kolektory je nejlepší umístit, kvůli co největšímu výkonu, na střechu domu směrem na jih.

princip solarniho ohrevu

Na trhu se solárními systémy a solárními kolektory se setkáte s velkou nabídkou různých druhů solárních kolektorů. Např. kolektory vzduchové, kapalinové, deskové, trubicové, kryté, nekryté.

Přehled dodavatelů Vám k tomu navíc marketingově dodá, že právě jejich typ je ten nejlepší a zajistí největší výkon.

 

Jak si tedy zvolit tu nejlepší variantu?

Skutečnost je taková, že většina solárních kolektorů jednoho druhu má většinou stejný výkon a liší se pouze v minimálních odchylkách, v řádech desetin až jednotek procent.

Co by mělo hrát hlavní roli? Především jde o to, vybrat si zkušeného a spolehlivého dodavatele, který nabízí záruční i pozáruční servis, připraví Vám přesnou KALKULACI a podklady zdarma, vypracuje zdarma žádost o dotaci Zelená úsporám a zařídí potřebnou administrativu pro realizaci solárního systému.

Na dobrého dodavatele se můžete obrátit i s bezplatnou POPTÁVKOU bez obav, že se tím k něčemu zavazujete, nebo že pak budete od něj neustále bombardováni nějakými dotazy a nabídkami.

 

Některé hobby řetězce nebo teleshopping Vám nabízejí super levná solární řešení. V těchto případech ale není šetření na pravém místě. Od solárního systému požadujete spolehlivost, výkon, záruku. Tady jsou tyto požadavky na posledním místě. Dále můžete počítat s tím, že se k počáteční sumě začnou nabalovat platby za seřízení, servis po instalaci a další služby ... zkrátka za to, co Vám řádný dodavatel poskytne v rámci servisu automaticky a zdarma.

Správný dodavatel Vás také nenechá „na holičkách", když by došlo k nějakému problému a pomůže Vám překlenout dobu, po kterou by byl jinak systém v odstávce. A to je alfou a omegou naší firmy Solar Solution s.r.o., Chotěboř.

 

Investice do solárního systému na střechu Vašeho rodinného domu nebo k bazénu a na jiné komerční objekty lze snížit čerpáním dotace od státu. Ministerstvo životního prostředí podporuje alternativní a čisté energie, tedy i solární systémy, dotací „Nová Zelená Úsporám".

A tady se opět dostáváme k dodavatelům. Certifikovaný dodavatel (v rámci Zelené Úspory) Vám pro dotaci zdarma zpracuje projekt a vyřídí žádost. Tím Vám ušetří nejen čas, ale i spoustu starostí s papírováním a sháněním potřebných údajů a povolení.

 

Jak pracuje solární ohřev vody a solární kolektory?

Popis jednotlivých komponent solárního tepelného systému.

Tepelný solární kolektor - systém se skládá z kolektorů, trubicového vedení, řídící jednotky, pracovní stanice s čerpadlem, expanzní nádoby a solárního zásobníku (případně akumulační nádrže). Slunce ohřívá teplonosné médium v kolektorech a při nahřátí se, díky termostatu připojenému na řídící jednotku, spustí pracovní stanice. Čerpadlo v pracovní stanici posune ohřáté médium do výměníku (v zásobníku) a tam se nám ohřívá teplá voda. Poté co médium předá své teplo, pokračuje v uzavřeném okruhu zpět ke kolektorům. Tento proces se neustále opakuje, dokud nemáme nahřátý zásobník na námi stanovenou teplotu.

V případě že je málo slunečního svitu, se celý systém doplňuje o elektrickou spirálu pro případný dohřev. Samozřejmě je možnost místo elektrického dohřevu zvolit i možnost připojení na stávající zdroj tepla (což může být plynový kotel nebo elektro kotel).

 

Teď jste se určitě zarazili. Musíme používat druhý zdroj tepla? V čem je pak u solárního ohřevu úspora?

Je v tom, že druhý zdroj tepla je použit pouze na dohřívání. Ukažme si to na příkladu: V zimě máme solárním ohřevem v zásobníku předehřátou vodu na cca 30°C. Na mytí a běžnou potřebu chceme vodu o 45°C. Druhý zdroj (kotel) dohřeje vodu o pouhých 15°C. Pokud bychom brali vodu z řádu nebo studny, musel by kotel vodu ohřívat z cca 5°C na požadovaných 40°C. Solárním ohřevem si zkrátíme dobu ohřevu, a o co nám jde především, tak značně snížíme spotřebu energie.

Správně připravený solární systém by měl, bez nutnosti dohřívání, poskytnout dostatek teplé vody nejméně po dobu 7 měsíců v roce. Navíc se dá v přechodném období, jako je jaro a podzim, s dostatkem slunečního svitu a již nižšími teplotami venku, dohřívat stávající otopný systém a takzvaně temperovat v domě. To je pro nás další úspora.

Náklady na ohřev vody (plyn, elektrika) činí vždy nejméně 30 až 35% z celkových nákladů na energie běžné rodiny. Zde si musíme uvědomit, že teplou vodu potřebujeme po celý rok, a kotel (elektrický bojler) nám v zásobníku neustále ohřívá vodu, aby byla domácnosti vždy k dispozici. Z toho nám vyplývá, že nejméně 1/3 z celkových nákladů připadne na ohřev TUV. Když touto částkou vydělíme celkové pořizovací náklady, dostaneme údaj, za kolik let bude pořizovací investice navrácena a od kdy už budeme jen šetřit. Dalších pár tisíc ještě ušetříme, pokud dáme přebytky energie do topného systému.

 

kalkulacka navratnosti solarniho systemuKalkulačka „návratnost solárního systému"

Zde si rychle si spočítejte, za jak dlouho budou vráceny Vaše počáteční náklady. Stačí zadat celkové výdaje za plyn a elektřinu + předpokládanou částku za solární kolektory.

S čím není v kalkulačce počítáno, jsou stále se zvyšující ceny energií. Každý rok nám energetické společnosti zvednou cenu o minimálně 5%. O tyto částky se nám pak ve výsledku (s ohledem na spotřebu) předpokládaná doba návratnosti snižuje.

 

Firma SOLAR SOLUTION s.r.o. je správnou volbou

Při rozhodování, jaký solární systém zvolit, by měl velkou roli hrát prověřený dodavatel. Za každého dodavatele mluví celkový počet instalací a spokojení zákazníci. Firma SOLAR SOLUTION s.r.o. provedla již přes 2.200 instalací po celém území ČR.

Máme zkušenosti s montáží na všech typech střech a plášťů. Zakládali jsme zcela nové solární systémy, i je různými způsoby propojovaly s již existujícími. Naše zákazníky tvoří majitelé starších rodinných domků nebo domů ve výstavbě, majitelé bytových domů i velké komerční objekty, jako např. stadion ve Svitavách. Ke každému zákazníku přistupujeme plně individuálně, snažíme se spolu s ním najít ta nejvýhodnější řešení a cesty.

 

V rámci našich služeb nabízíme:

 • ZDARMA zhotovení předběžných kalkulací,
 • ZDARMA vyhotovení veškeré dokumentace a administrativních úkonů nutných pro provedení instalace solárního systému, pro zákazníky, kteří se rozhodnou pro naše solární systémy SOL,
 • ZDARMA seřízení systému po instalaci,
 • ZDARMA servisní prohlídku nainstalovaného solárního systému,
 • poskytování záručního a pozáručního servisu je pro nás samozřejmostí.

Pokud Vás zajímá cenová nabídka a jakou částku ušetříte se solárním systémem na energiích, odešlete nám vyplněnou KALKULACI.

 

SOLAR SOLUTION prodává a montuje solární kolektory a systémy SOL. Tyto systémy jsou vyvinuty přesně pro klimatické podmínky v České republice, které se vyznačují velkým rozdílem v teplotách mezi jednotlivými ročními obdobími. Systém je navržen tak, aby se jeho povrchu nedržel sníh, který by konstrukci ohrozil nejen mechanickým poškozením, ale byl by i příčinou snižování výkonu.

V našich systémech SOL používáme solární vakuové trubicové kolektory C01. Jde o kolektory nové generace se systémem Heatpipe. Ten zajišťuje maximální výkon kolektorů i při nepříznivých klimatických podmínkách, s minimálním vlivem okolních teplot.

 

Důležitá výhoda

Trubicové systémy - solární kolektory, na rozdíl od starších deskových systémů, umožňují provoz i při relativně větším odklonu od jihu. To díky tomu, že sluneční paprsky, které procházejí trubicemi i v ostřejších úhlech, zajišťují dohřev solární kapaliny po celou dobu.

Rozdíl mezi vakuovými trubicovými a deskovými kolektory je evidentní.

Solární vakuové trubice jsou, právě kvůli vakuu, výhodnější při provozu v zimních měsících, kde je možnost využití jak pro ohřev teplé užitkové vody, tak i pro dotápění topné soustavy.

Centrem celého solárního kolektoru je měděný sběrač umístěný v jeho horní části, do něhož jsou připojeny Heatpipe z jednotlivých trubic. Okruh je připojen do sběrače a vysoce teplonosná solární kapalina přenáší, díky čerpadlové skupině, absorbované teplo do výměníku. Solární kolektory C01 se napojují do okruhu přes nerezové flexo trubky s izolací EPDM, jenž zajišťují naprosto minimální ztráty při přenosu tepelné energie oproti ostatním systémům na trhu. Rám kolektoru je vyroben z eloxovaných hliníkových profilů, které svojí konstrukcí umožňují jednoduchou montáž a zaručují dlouhou životnost celého systému.

 

Shrnutí na závěr

Solární vakuové trubicové kolektory C01 mají hned několik nesporných plus:

 • použitá technologie se osvědčila při více než 2.000 instalacích v ČR,
 • vzhledem k použitým, velmi kvalitním materiálům, dosahují kolektory vysokého výkonu,
 • celá konstrukce byla navržena a prověřena, aby zajišťovala nejen vysoký výkon, ale také dlouhou životnost a snadnou montáž,
 • na rozdíl od deskových kolektorů skvěle odolávají povětrnostním vlivům (vítr se neopírá do jednolité plochy, ale mezi trubicemi „protéká"),
 • kolektory zajišťují, pomocí speciální vrstvy a umístění ve vakuové trubici, ohřev vody i při oblačnosti,
 • vyznačují se nízkou hmotností a nízkým obsahem solární kapaliny, a tak nehrozí přetížení střechy a její následné poškození.