Nová Zelená Úsporám 2019/2020 pokračuje

Nově zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí pokračování výzvy k podání žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Nová Zelená Úsporám". V roce 2019/2020 tak můžete žádat o dotaci na pořízení:

- solárních systémů pro ohřev vody

- solárních systémů pro ohřev vody a přitápění

- tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo Solar Solution*/ Dotační program Nová Zelená Úsporám (často jen Zelená Úsporám) je programem Ministerstva životního prostředí, administrovaným Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřeným na úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Poskytuje finanční podporu pro majitele rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

 

Letos mohou této dotace na solární panely a tepelná čerpadla využít majitelé rodinných domů nebo vlastníci (společenství, družstva) bytových domů.

 

Dotace se může pohybovat až do výše:

  • 50% z celkové ceny díla, max. 35.000 Kč na ohřev vody solárními kolektory,
  • 50% z celkové ceny díla, max. 50.000 Kč na ohřev vody a přitápění solárními kolektory,
  • 60.000 Kč na tepelné čerpadlo

 

Dotační program Zelená Úsporám podporuje zpětně všechny instalace od 1.1.2014 a poskytování dotací bude kontinuálně pokračovat do roku 2021.

 

Dotace na solární panely přichází i s řadou novinek. Např. novinkou se stal velmi rychlý postup v poskytování dotace, tzv. systém 3+3+3: 3 týdny na schválení dotace, 3 týdny na kontrolu dokumentů, 3 týdny na vyplacení dotace na Váš účet. Pokud se nechcete zabývat přípravou podkladů a administrativou nutnou pro podání žádosti, vyřídíme - k nám realizovaným projektům - vše za Vás.

 

Solární a tepelné systémy se vyznačují rychlou návratností počátečních investic a dále již samotnými úsporami na energiích. Dotační program Zelená Úsporám pomáhá snížit náklady při pořizování, a tak i urychlit návratnost investic.

 

SOLAR SOLUTION s.r.o.

je odborný dodavatel zapsaný v seznamu odborných dodavatelů a splňující legislativní a technické požadavky pro získání dotace Nová Zelená Úsporám.

Naše solární systémy SOL na ohřev vody a přitápění a tepelná čerpadla splňují všechny normy a požadavky a jsou zapsány seznamu odborných výrobků a technologií a zcela vyhovují předepsaným požadavkům pro Zelenou Úsporám.

 

V oblasti dotační politiky nabízíme ZDARMA následující služby:

  • poskytnutí informace k možnostem čerpání dotací z fondu Zelená Úsporám,
  • poradenství v oblasti úspor energií,
  • pro zákazníky vypracování nejvhodnějších variant pro úsporu energií a maximální čerpání z dotačního programu,
  • podání komplexní žádosti pro přiznání dotace z programu Zelená Úsporám.

 

Pokud máte nějaké dotazy o solárních systémech, tepelných čerpadlech či dotaci Zelená Úsporám jsme připraveni je zodpovědět na telefonním čísle 608 390 313. Nebo můžete přímo využít POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.