Přehled odpovědí na nejčastější dotazy ohledně solárních systémů a tepelných čerpadel

 

Mezi nejčastějšími dotazy se vždycky setkáme s následujícími:

- kolik ušetříme se solárním systémem / tepelným čerpadlem?

- jaké budou pořizovací náklady, a je zde nějaká možnost, jak tyto náklady snížit?

- který solární systém / tepelné čerpadlo je pro nás nejvhodnější?

Tyto otázky je nejlepší zodpovědět, když budeme přesně znát stávající stav, Vaše požadavky na solární systém nebo tepelné čerpadlo ... zkrátka, abychom tzv. "nevařili jen z vody", ale mohli Vám dát adekvátní odpovědi, na kterých už budete moci stavět, potřebujeme přesnější údaje. Vám stačí jen vyplnit jeden s následujících formulářů - KALKULACE nebo POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ - a my pro Vás už všechno připravíme.

 

· Jaké jsou výhody použití solárního ohřevu?                                                                                                           

· Budu mít v zimě dostatek solární energie, i přes méně slunečního svitu?

· Můžu na zásobník připojit kotel na dřevo?

· Můžu v létě zcela odstavit svůj kotel?

· Má smysl montáž solárních panelů k ohřevu vody do bazénu?

· Mohou být kolektory namontovány také na plochou střechu?

· Jak je to se zašpiněním / s čistěním trubek?

· Dělá toto zařízení hluk?

· Projde celé zařízení dveřmi?

· Proč je náš kolektor ve srovnání s konkurencí tak výhodný?

· Můžu pro solární oběh použít jednoduché tepelné těsnění?

· Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními kolektory?

· Co se děje v létě s přebytkem energie?

· Odtává v zimě sníh?

· Je PREFA – střecha problém?

· Na mé termostřeše nejsou žádné laťky. Je to problém?

· Na léto chci odcestovat, mám zařízení vypnout?

· Jaké práce musí být vykonány po uvedení zařízení do provozu?

· Kolektory jsou tmavé. Nejsou k dispozici nějaké v barvě mé střechy?

· Kolik typů kolektorů existuje?

· Jak dlouho trvá montáž zařízení?

· Jak je vlastně kolektor na střeše upevněn?

· Odkud zjistím, kolik mi solární zařízení přinese energie?

· Jaká je životnost vakuové trubky?

· Co se děje s kolektorem při krupobití?

· Jak je postaráno o ztráty z vakua?

· Jak dlouho vydrží solární tekutina?

· Dá se solární tekutina zředit?

· Jak dlouho dáváte záruku na produkty?

· S jakými dodatečnými náklady na energii mám počítat?

· Musí být zařízení na zimu odstaveno?

· Dají se letní přebytky energie uschovat na zimu?

 

 Jaké jsou výhody použití solárního ohřevu?

- slunce je největší a nejjistější zdroj energie

- slunce je dispozici miliony let a jeho svit není v omezené míře jako uhlí, zemní plyn nebo ropa

- poskytuje čistou a bezplatnou energii

- sluneční teplo je využito přímo na místě. Nevznikají žádné náklady na přepravu

- solární zařízení ukazují šetrnost k životnímu prostředí

- ceny energií se stále zvyšují. V posledních pěti letech to bylo nejenormnější

Představu o úsporách cen za energie, které můžete očekávat při použití solárního systému, získáte na základě námi připravené Kalkulace.

 

Budu mít v zimě dostatek solární energie, i přes méně slunečního svitu?

Vakuové trubice jsou velmi dobře izolované a dodávají teplo rovněž mrazivému zimnímu období, záleží pouze na intenzitě slunečního svitu. Obecně platí, že v našem klimatickém pásmu solární energie nestačí pokrýt potřebu v měsících prosinec a leden. Záleží na dimenzování zásobníku a jak budou energeticky překlenuta období bez slunečního svitu.

 

Můžu na zásobník připojit kotel na dřevo?

Ano, je to možné. Existují různé varianty, připojit na toto zařízení další zdroje energie.

 

Můžu v létě zcela odstavit svůj kotel?

Ano, je to možné, v případě déle trvajícího nepříznivého počasí se voda automaticky dohřeje elektrickou přírubou.

 

Má smysl montáž solárních panelů k ohřevu vody bazénu?

Ano, a to buď solárními přebytky ze systému pro ohřev TUV v domácnosti nebo odděleným solárním zařízením.

 

Mohou být kolektory namontovány také na plochou střechu?

Ano, je to možné. Dle typu střechy existují speciální montážní systémy.

 

Jak je to se zašpiněním (s čistěním) trubek?

Veškerá normální znečištění jsou omyta dešťem.

 

Dělá toto zařízení hluk?

Pumpy běží bezhlučně.

 

Projde celé zařízení dveřmi?

Tato otázka musí být bezpodmínečně v rámci plánování vyjasněna. Jsou k dispozici různé velikosti a je možné je kombinovat.

 

Proč je náš kolektor ve srovnání s konkurencí tak výhodný?

Některé díly vyrábíme sami, nebo nakupujeme ve velkém, Kromě toho nemáme žádnou drahou obchodní síť.

 

Můžu pro solární oběh použít jednoduché tepelné těsnění?

V létě je dosahováno v solárním okruhu klidové teploty přes 230°C. Každá běžná tepelná izolace by při této teplotě nevydržela. Proto jsou používány speciální tepelné izolace určené pro vysokoteplotní aplikace na bázi kaučuku.

 

Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními kolektory?

Pod termínem fotovoltaika se rozumí výroba elektrické energie prostřednictvím slunečního světla. Solární kolektory využívají sluneční záření k výrobě tepla a ohřevu vody.

 

Co se děje v létě s přebytkem energie?

Pokud v létě již není tak velká potřeba teplé vody, přepne se zařízení do klidového stavu a vyrovnávací nádoba přijme přebytečnou solární tekutinu.

 

Odtává v zimě sníh?

Vakuové trubky žádnou energii nevydávají. Sníh zvenku roztaje pod slunečním svitem, nicméně je ho díky stavební poloze trubic kolektoru málo (zůstává zde ležet jen u paty trubic).

 

Je PREFA – střecha problém?

Ne, v současné době existují upínací zařízení pro všechny běžné typy střech.

 

Na mé termostřeše nejsou žádné laťky. Je to problém?

Termostřechy jsou trochu obtížnější – ale také zde může být solární zařízení namontováno.

 

Na léto chci odcestovat, mám zařízení vypnout?

Ne, protože zařízení je zabezpečeno proti poruchám a běží samostatně.

 

Jaké práce musí být vykonány po uvedení zařízení do provozu?

Jednou ročně by zařízení mělo být odvzdušněno. Tak jako každé normální topení v domě.

 

Kolektory jsou tmavé. Nejsou k dispozici nějaké v barvě mé střechy?

Ne, barva kolektorů je založena na optimálním využití sluneční energie.

 

Kolik typů kolektorů existuje?

Dva. Existují ploché a trubicové kolektory.

 

Jak dlouho trvá montáž zařízení?

V průměru je potřeba 1-3 dny. Rychlejší je montáž s využitím na ohřev teplé vody, složitější je montáž pro využití solárních kolektorů také na vytápění.

 

Jak je vlastně kolektor na střeše upevněn?

Trubicové potrubní kolektory jsou namontovány na střechu speciálními střešními háky nebo plošně (úzkoprofilové stojany, úchyty, podstavce) postaveny.

 

Odkud zjistím, kolik mi solární zařízení přinese energie?

Odborný výpočet vám dodá výrobce nebo dodavatel solárních kolektorů na základě výkonových parametrů solárních kolektorů a tepelných ztrát v solárním rozvodu.

 

Jaká je životnost vakuové trubice?

Vakuové trubice vydrží minimálně 25-35 let, zrovna tak jako topná zařízení. Záruka je na ně 15 let.

 

Co se děje s kolektorem při krupobití?

Prostřednictvím TZSB2 a IZES byl kolektor testován na krupobití. Až do 24 mm průměru kroupy se není třeba obávat škod.

 

Jak je postaráno o ztráty z vakua?

Vakuové trubice mohou utrpět škodu jen mechanickým poškozením,. U vadných trubek je eventuálně možné, že do nich vnikl vzduch. Tyto trubice se na spodku zabarví a je třeba je vyměnit.

 

Jak dlouho vydrží solární tekutina?

Solární tekutina by měla být obnovována každé 4-6 let (podobně jako brzdová kapalina v osobním automobilu).

 

Dá se solární tekutina zředit?

Solární tekutina je namíchaná ze speciálních látek a neměla by se ředit.

 

Na jak dlouho dáváte záruku na produkty?

Dle výrobku dostanete 5 nebo 15 let záruku.

 

S jakými dodatečnými náklady na energii mám počítat?

Zbývají už jen náklady na elektřinu na oběhové čerpadlo a napájení elektroniky v řídící jednotce. Příkon čerpadla řídící jednotky je cca 12 W. Jedná se o zanedbatelný náklad.

 

Musí být zařízení na zimu odstaveno?

Ne, zařízení je provozováno za použití nemrznoucí kapaliny v solárním okruhu.

 

Dají se letní přebytky energie uschovat na zimu?

V zásadě ano, jsou k tomu ale nutné velmi velké akumulační zásobníky se silnou izolací.